Current Affairs

Kadapa City Vuchita Vaikuntha Vahanam – Paramapatha Ratham phone numbers


SRI SAI PADHAM
UCHITA VAIKUNTA VAHANAM,
SRI DATTA SAI MANDIRAM,

  • Near Municipal Stadium,
  • Kadapa,
  • Cell :  9866446732


PARAMA PRATHA RATHAM
PARAMATMA SEVA SAMSTHA

  • BHAKARAPET,
  • Kadapa,
  • Cell :  9949549459

DIVYA DHAMA RATHAM

  • Kadapa,
  • Cell :  9247883153 & 9505113153

About the author

Mallikarjuna

Leave a Comment

error: Content is protected !!