18 జూన్, 2020

Business Ideas in Telugu | Local Small Business Self Employment Video's | Non Veg Pickles Making Business

నాన్ వెజ్ పచ్చళ్ల బిజినెస్ ప్రస్తుతం మంచి ఆదాయం అందిస్తోంది. నాణ్యమైన సరుకులు, మంచి రుచి మెయిన్ టెయిన్ చేస్తే ఈ తరహా ఫుడ్ బిజినెస్ కాసులు కురిపిస్తుంది.
నాన్‌వెజ్‌ ప్రియులను నాన్‌వెజ్‌ను పచ్చడి చేస్తే... నోట్లో నీళ్లు ఊరక మానదు. నాన్‌వెజ్‌ కూరలు, వేపుళ్లు, టిక్కాలు, కబాబ్‌లు... ఇలా ఎన్ని ఉన్నా, చికెన్, మటన్, చేపలు, రొయ్యలతో చేసే నిల్వ పచ్చళ్ల రుచిని మరచిపోలేరనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. చికెన్‌, మటన్‌, చేపలు, రొయ్యలు వీటన్నింటితో కూడా మామిడి, నిమ్మ, ఉసిరి ఊరగాయాల్లాగే చేయొచ్చు. ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండే ఈ పచ్చళ్లను అందరూ ఇష్టపడుతున్నారు. 

1 Comments

UNKNOWN చెప్పారు...

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. borrar mi nombre de internet