6 ఆగస్టు, 2019

Articles of Indian Constitution (1-395) Full Details in Telugu PDF


ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ/వార్డ్ సచివాలయాలు ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకోసం ప్రత్యేకంగా సేకరించిన మెటీరియల్స్ పిడిఎఫ్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడతాయని భావిస్తున్నాం..