16432941806493

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో గొప్ప ఉద్యోగ మరియు పెట్టుబడి లేని వ్యాపార అవకాశం


ఈ యొక్క ఉద్యోగాన్ని లేదా వ్యాపారాన్ని పూర్తి సమయంలో చేయవచ్చు లేదా మీ యొక్క ఖాళీ సమయంలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి టైమింగ్స్ టార్గెట్స్ లేవు జాయిన్ అయిన వారికి మరియు వారి కుటుంబానికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పిఎఫ్ ఇవ్వబడును


అపరిమితమైన ఆదాయం మీ సొంతం మరిన్ని వివరాల కొరకు ఈ క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించండి. Malle Srinivasulu (9398974326)

for more details click here

One thought on “Jobs in Kadapa || కడప జిల్లాలో పార్ట్ టైం ఉద్యోగ అవకాశాలు”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!