ప్రస్తుత ఆధునిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క ప్రదేశంలో అవసరమైన వ్యక్తి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్. ఆసుపత్రిలో, స్కూల్స్ లో, కాలేజీలో, ఆఫీసులో ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లినా మొదటగా కనిపించే వ్యక్తి సెక్యూరిటీ గార్డు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఈ సెక్యూరిటీ గార్డులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా వీరి అవసరం పట్టణాల్లో నగరాల్లో విపరీతంగా అవసరమవుతోంది. ఈ అవసరాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీని స్థాపించి సెక్యూరిటీ గార్డులను తయారుచేసి ఇవ్వడం ద్వారా తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలను సులభంగా సంపాదించుకోవచ్చు.

ముందుగా సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ స్థాపించాలంటే ముఖ్యంగా కొన్ని అనుమతులు తప్పనిసరి. ఏ అనుమతులు కావాలనే విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా ఫసారా లైసెన్స్, ఇంకా ఈపీఎఫ్, ఈ ఎస్ ఐ, ఇంకా గవర్నమెంట్ కు సంబంధించి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కచ్చితంగా అవసరం అవుతాయి. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!