వ్యక్తులు-బిరుదులు 

Persons and their Names in Telugu

1.గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు ==> {ఆంద్ర తిలక్}
2.దుర్గాభాయ్ దేశ్ ముఖ్ ==> {ఆంద్ర మహిళ}
3.లాలా లజపతి రాయ్   ==>  { పంజాబ్ కేసరి }
4.సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్  ==> { ఉక్కు మనిష}
5.బాలగంగాధర్ తిలక్   ==>  { లోకమాన్య ,భారత శాంతిపిత}
6.రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్  ==>  {  విశ్వ కవి {


7.చిత్తరంజన్ దాస్   ==>  { దేశ బంధు
8.సరోజినీ నాయుడు   ==>  {  నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా }
9.గాంధీజీ      ==>  {  బాపూజీ,జాతిపిత }
10.దాదాభాయ్ నౌరోజీ  ==> {  గ్రాండ్ ఓల్డ్ మాన్ ఆఫ్ ఇండియా }
11.కాళిదాస్ ==>  { భారత షేక్స్పియర్ }
12.వినోభాబావే    ==>  { ఆచార్య }
13.సముద్రగుప్తుడు  ==>  { ఇండియన్ నెపోలియన్ }
14.సి.యఫ్.ఆండ్రూస్   ==>  { దీనబంధు }


15.అన్నమయ్య   ==>  { పద కవితా పితామహుడు }
16.కౌటిల్యుడు   ==>  { ఇండియన్ మాకీయవెల్లి }
17.గౌతమబుద్ధుడు  ==>  { ఆసియా జ్యోతి }
18.ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్  ==> { సరిహద్దు గాంధీ }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!