ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ/వార్డ్ సచివాలయాలు ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకోసం ప్రత్యేకంగా సేకరించిన మెటీరియల్స్ పిడిఎఫ్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడతాయని భావిస్తున్నాం.. 


DOWNLOAD PDF CLICK HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!