నవంబర్ 4న కడపలో జాబ్ మేళా

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. 

0 Response to "నవంబర్ 4న కడపలో జాబ్ మేళా"