1956 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు విధానం | Establishment of Andhra Pradesh in 1956


ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ/వార్డ్ సచివాలయాలు ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకోసం ప్రత్యేకంగా సేకరించిన మెటీరియల్స్ పిడిఎఫ్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడతాయని భావిస్తున్నాం.. 
0 Response to "1956 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు విధానం | Establishment of Andhra Pradesh in 1956"